top of page
Parduotuve: Stores

HIBRIDINIAM AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUI TAIKOMA IKI 36 MĖNESIŲ GARANTIJĄ!

Rekomenduojame atvykti į SilentService hibridinių automobilių remonto centrą ir mes pakeisime jūsų automobilio hibridinį akumuliatorių, bei suteiksime darbams ir akumuliatoriui 36 mėn. garantija!

Parduotuve: Text

HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS REGENERAVIMO PROCESAS

BATT__ANIMATE_1-01.png

Prieš atnaujinant hibridinį akumuliatorių.
Kiekviena spalvota linija reiškia atskirą modulį (arba elementą) sugedusios hibridinės baterijos viduje.

Skirtingo ilgio linijos nurodo skirtingus modulių pajėgumus.

Turint daug skirtingų ilgio linijų ir ypač daug trumpų linijų, baterija buvo išsibalansavusi su keliais blogais moduliais.

GBBC__BATT__ANIMATE__2.0.gif

Atliekant hibridinio akumuliatoriaus atnaujinimo procesą.

Atnaujinimo procesas yra padalintas į kelis etapus. Visuose šiuose veiksmuose naudojama skirtinga įranga skirtingiems tikslams pasiekti.

Testavimo/regeneravimo stendas - atkuria pajėgumus ir išbando modulius, kad pašalintų silpnus modulius arba modulius, kurie gali būti baigiami eksploatuoti.
Profiliavimas - tikslus modulių matavimas atliekamas siekiant klasifikuoti svarbius modulių parametrus.
Galutinis bandymas - išbandžius galutinį produktą esant didelei apkrovai, užtikrinama, kad dėl atnaujinimo proceso bus sukurta gerai subalansuota ir suderinta hibridinė baterija.

BATT__ANIMATE__5-01.png

Po hibridinio akumuliatoriaus atnaujinimo.

Po atnaujinimo kiekvieno akumuliatoriaus paketą sudarys tik didelės talpos moduliai, turintys panašias charakteristikas (talpa, varža ir kt.).
Grafike rodomi visi panašios didelės talpos moduliai, kurie rodo gerai subalansuotą bateriją su suderintais moduliais.

Parduotuve: Testimonials

36 MĖNESIŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

Sąlygos

Šia kruopščiai parengta hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa siekiama užtikrinti patikimą apsaugą įvykus nepageidaujamam Jūsų automobilio hibridinio akumuliatoriaus gedimui.

„SilentService“ remonto centras, vykdantis garantijos programą, pasižada pašalinti visus šioje programoje numatytus gedimus, kurie iškiltų ar turėtų būti pašalinti.

„SilentService“ remonto centras yra Jūsų kontaktinis partneris, į kurį galite kreiptis visais klausimais dėl hibridinio akumuliatoriaus garantijos.

Linkime Jums maloniai važinėti savo hibridiniu automobiliu, naudojantis hibridinio akumuliatoriaus garantijos programa!

36 mėnesių hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos sąlygos

Hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos galiojimo laikas ir geografinis regionas

Sąlygos hibridinio akumuliatoriaus garantijos programa pradeda galioti nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

Hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa galioja šiose šalyse: Airijos Respublikoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Monake, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje.

Hibridinio akumuliatoriaus garantijos programos vykdymo tvarka

Sugedus hibridiniam akumuliatoriui programos galiojimo laikotarpiu ir prireikus atitinkamo remonto, klientas, kurio akumuliatorius dalyvauja programoje, turi teisę, remdamasis šios programos sąlygomis, atlikti būtiną remontą pratęstosios priežiūros programos paslaugas teikiančiame „SilentService“ remonto centre.


Į Hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programą neįtraukta žala

a) sąlygota tiesioginio audros, krušos, žaibo, žemės drebėjimo ar potvynio, taip pat gaisro arba sprogimo poveikio;

b) sąlygota bet kokių karo įvykių, pilietinio karo, pilietinių neramumų, streikų, lokautų, užgrobimo ar kitų savivalės aktų arba branduolinio sprogimo;

c) patirta dėl nelaimingo atsitikimo, pvz., dėl įvykio, sukelto netikėtos tiesioginės išorinės mechaninės jėgos;

d) patirta per tyčines arba iš anksto apgalvotas akcijas, dėl vagystės, neteisėto naudojimo, dėl apiplėšimo arba turto pasisavinimo;

e) padaryta trečiosios šalies, veikiančios kaip gamintojas ar tiekėjas, kuris ėmėsi ar įsipareigojo imtis veiksmų pagal remonto sutartį ar kitą garantiją. Tai apima ir gamintojo rengiamas visas galimas atšaukimo kampanijas bei pratęstas garantijas;

f) patirta dėl automobilio pažeidimų naudojant didesnę ašį ar sunkesnę priekabą nei nurodyta gamintojo;

g) patirta dėl netinkamų lubrikantų ir degalų naudojimo;

h) sąlygota tyčinio ar itin aplaidaus elgesio;

i) sukelta prasiskverbusio vandens, korozijos, užterštų skysčių;

j) patirta naudojant detalę, kuriai akivaizdžiai būtinas remontas, nebent gali būti įrodyta, kad patirta žala nesusijusi su remontuotina detale arba kad ši detalė buvo bent laikinai sutaisyta, kai buvo padaryta žala;


Hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa netaikoma:

a) automobiliams, registruotiems automobilių prekybos atstovybės ar remonto centro, autoserviso ar kitokio pobūdžio komercinės automobilių įmonės vardu;

b) automobiliams, naudojamiems lenktynėms ar kitokioms su važiavimo mokymu susijusioms reikmėms;

c) policijos, ugniagesių ir greitosios pagalbos automobiliams, taip pat kitų avarinių tarnybų automobiliams;

d) automobiliams su techniniais defektais;

e) jei po hibridinio akumuliatoriaus įsigijimo nebuvo sumontuota į automobilį per 30 kalendorinių dienų.

f) jei buvo fiziškai sugadintas hibridinis akumuliatorius, po jo pristatymo klientui.

g) pažeidus garantinius lipdukus (plombas), ar juos suklastojus

h) automobilio kompiuterio programos perrašymas, kuris gali daryti įtaką akumuliatoriaus veikimui.

i) hibridinio akumuliatoriaus sumontavimas į kitos markės transporto priemonę

j) Prasta transporto priemonės techninė priežiūra - įskaitant variklio gedimą arba blogas variklio galios sąlygas, dėl kurių hibridinė baterija išsikrauna dėl to, kad variklis neužsiveda arba tinkamai neveikia.

Parduotuve: Warranty Disclaimer
bottom of page